Postępowania sądowe i sądowo-administracyjne

Postępowania sądowe i sądowo-administracyjne

Nasi Prawnicy biegle znają przepisy z zakresu procedury cywilnej, administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Dotyczy to także regulaminów postępowania przed sądami europejskimi. Mamy doświadczenie w opracowywaniu i składaniu nadzwyczajnych środków zaskarżenia (w tym skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i NSA).

Specyfiką odznaczają się sprawy z pogranicza prawa i techniki. Synteza wiedzy technicznej uzyskanej w praktyce patentowej z wiedzą prawniczą, umożliwia nam swobodne poruszanie się w sprawach mających za przedmiot skomplikowane zagadnienia technologiczne. Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów m.in. w procesach sądowych z zakresu hydroenergetyki, przeróbki ropy naftowej, infrastruktury kolejowej i drogowej, czy zrobotyzowanych ciągów technologicznych.

Optimas