Prawo cywilne, instrumenty finansowe

Prawo cywilne, instrumenty finansowe

Znajomość prawa umów, inwestycyjnego czy rzeczowego jest niepełna bez wiedzy o funkcjonowaniu zabezpieczeń i przepływów pieniężnych. Projekty kontraktów, schematy przedsięwzięć gospodarczych albo doradztwo dotyczące finansowania, obok poprawnej redakcji, powinny gwarantować rzeczywistą realizację zobowiązań. Znamy problematykę zabezpieczeń i instrumentów finansowych dzięki wieloletniej współpracy z sektorem bankowym i firmami faktoringowymi. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych. Mamy na co dzień do czynienia z umowami prawa obcego, porozumieniami transgranicznymi i sprawami wymagającymi znajomości prawa prywatnego międzynarodowego.

Optimas