Upadłości i dochodzenie wierzytelności trudnych

Upadłości i dochodzenie wierzytelności trudnych

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne różnią się zasadniczo od innych spraw sądowych. Braliśmy udział w wielu takich postępowaniach po stronie wierzycielskiej, ale także reprezentując upadłego lub syndyków. Nasi prawnicy mają również doświadczenie w pełnieniu funkcji syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Potrafimy niweczyć skutki fraudacyjnych czynności prawnych mających na celu ukrycie majątku przed wierzycielami.

Dysponujemy szczególnymi narzędziami do poszukiwania mienia dłużników i źródeł zaspokojenia, nawet wówczas gdy egzekucja okazała się bezskuteczna.

Optimas