Własność intelektualna, prawo konkurencji

Własność intelektualna, prawo konkurencji

Od końca lat 90’ Kancelaria zajmuje się własnością intelektualną, tj. prawem własności przemysłowej (prawo wynalazcze, znaki towarowe, know-how) i prawem autorskim.

Prowadzimy badania stanu techniki i badania FTO. Pomagamy uzyskać prawa wyłączne oraz chronić je przed naruszeniami.

Ten obszar działalności obejmuje weryfikację zdolności ochronnej, opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, badania i monitoring znaków towarowych oraz innych kategorii praw. Posiadamy uprawnienia krajowych i europejskich rzeczników patentowych, co pozwala nam reprezentować Państwa we wszystkich rodzajach postępowań zgłoszeniowych i spornych przed polskim Urzędem Patentowym, EPO, Biurem międzynarodowym (WIPO) w Genewie lub EUIPO w Alicante. Zastępowaliśmy naszych Klientów przed Sądem (dawniej Sąd I Instancji) w Luksemburgu i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Znamy procedury krajowe i międzynarodowe. Kancelaria OPTIMAS współpracuje z kilkudziesięcioma kancelariami prawnymi i patentowymi w Europie i innych krajach świata (np. w USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Rosji, na Ukrainie, w Brazylii, Indonezji, Australii, Indiach, RPA, Singapurze, ZEA i in.). Dlatego możemy pomóc w uzyskaniu ochrony praktycznie na całym Świecie.

Optimas