Zabezpieczenie majątku, restrukturyzacja

Zabezpieczenie majątku, restrukturyzacja

W obecnych czasach działalność gospodarcza, pełnienie ważnych funkcji i szereg innych rodzajów aktywności, skutkuje znaczną ekspozycją na ryzyko. Konserwatywne podejście do finansów także nie gwarantuje już bezpieczeństwa. Niestabilność ekonomiczna, zmiany kursów walut, dołujące branże, które wcześniej uznawano za pewne… to wszystko i wiele innych zjawisk stawia wielu z nas w trudnych sytuacjach. Najczęściej są to sytuacje, przed którymi nie uchroni nas żadna polisa. Nasza Kancelaria trudni się m.in. opracowywaniem koncepcji i wdrażaniem zabezpieczeń prawnych. Często da się też minimalizować skutki problemów już powstałych, albo nieuchronnie nadchodzących. Oferujemy Państwu doradztwo w ww. zakresie. Reprezentujemy też naszych Klientów w negocjacjach z wierzycielami.

Optimas