Doświadczenie

Doświadczenie

Piętnastoletnia praktyka kancelarii dowodzi, że usługi przez nas świadczone opierają się nie tylko na znajomości prawa, ale także na bogatym doświadczeniu.

W prowadzonych sprawach koncentrujemy się na planowaniu, analizie ryzyka prawnego i ekonomicznego oraz szukaniu możliwości uzyskania szybkiego rezultatu. Według Sun-Tzu szczytem umiejętności nie jest wygranie bitwy tylko pokonanie przeciwnika bez walki.

W praktyce swobodnie wykorzystujemy nowe technologie, co przyspiesza procedury i często obniża koszty.

Pracujemy m.in. dla koncernów petrochemicznych, branży finansowej (bankowo-faktoringowej), wiodących producentów materiałów budowlanych, organizacji odzysku, producentów nawierzchni drogowych i kolejowych, jednej z wiodących państwowych uczelni technicznych, jak również syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Więcej szczegółowych informacji na temat profilu działalności znajdą Państwo w zakładce ‘SPECJALIZACJE’.

Optimas