Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe:

Kancelaria Optimas Radłowski i Wspólnicy sp. k.

ul. Gabrieli Zapolskiej 9, 30-126 Kraków, PL

 

Tel.: +48 12 378-48-65
Fax: +48 12 378 48 66
E-mail: biuro@opts.pl

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS: 546197
NIP: 5130240107
REGON: 360905038

Kancelaria Optimas mieści się Krakowie, przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 9 (równoległa do ul. Bronowickiej w pobliżu Salwator City). Zapraszamy!

Optimas