Blog
Monitoring

Monitoring

Dnia 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, istotnie zmieniająca zasady ochrony znaków towarowych. Zmiany dotyczą także znaków już chronionych. Najkrócej ujmując: dotąd Urząd Patentowy badał zgłoszenia pod kątem kolizji ze znakami wcześniejszymi. Jeśli zgłoszony znak ...

czytaj więcej

W wyroku z 14 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w całości uwzględnił naszą skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osobistej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za zobowiązania spółki. Spośród kilku występujących w sprawie zagadnień prawnych, na szczególną uwagę zasługuje m.in. ...

czytaj więcej
Optimas