Blog

Ochrona wzorów przemysłowych w krajach członkowskich Konwencji o Patencie Euroazjatyckim

W dniu 9 września 2019 r. Azerbejdżan, Kirgistan, Armenia, Kazachstan i Rosja podpisały Protokół dotyczący ochrony wzorów przemysłowych w ramach Konwencji o Patencie Euroazjatyckim. Dzięki temu w ramach patentu euroazjatyckiego zgłaszający mogą ubiegać się ochronę nie tylko wynalazków i wzorów użytkowych ale także ...

czytaj więcej
Optimas