Zmiana opłat w postępowaniu przed UPRP

Zmiana opłat w postępowaniu przed UPRP

Zmiana opłat w postępowaniu przed UPRP

W dniu 14 października 2016 wchodzi w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Zmiana dotyczy przede wszystkim opłat za zgłoszenie znaków towarowych oraz za ochronę wzorów przemysłowych.

Dotychczas obowiązywała jedna stawka przy zgłoszeniu znaku zgłoszonego w ramach 3 klas towarowych, natomiast od teraz każda klasa towarowa będzie podlegała odrębnej opłacie w kwocie 400/450 zł.  za zgłoszenie  znaku w ramach 1 klasy towarowej (w zależności czy zgłoszenie jest dokonane drogą elektroniczną czy papierową) oraz 120 zł  za każdą dodatkową klasę. Czyli za zgłoszenie znaku w ramach 3 klas, za które dotychczas wnosiło się opłatę w wysokości 500/550 zł.(w zależności od formy zgłoszenia), obecnie trzeba będzie zapłacić 640/690.

Mniej natomiast będzie się płaciło za ochronę znaku. Mianowicie opłata za ochronę będzie stała dla każdej klasy towarowej i będzie wynosiła 400 zł., a nie jak dotychczas gdzie za ochronę znaku w ramach każdej klasy powyżej 3 klas wnosiło się opłatę w wysokości 450 zł.

Obniżone zostały także stawki za ochronę wzorów przemysłowych, za które opłaty okresowe wnosi się co 5 lat. I tak za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego opłata urzędowa wyniesie 150 zł, a za kolejne 250 zł., 500 zł., 1000 zł, i 2000 zł. W stosunku do dotychczasowych opłat (dla przypomnienia 400 z ł, 1000 zł., 2000 zł, 3000 zł. i 4000 zł.) zmiana ta jest bardzo korzystna dla zainteresowanych tą kategorią praw.

Optimas