Ochrona wzorów przemysłowych w krajach członkowskich Konwencji o Patencie Euroazjatyckim

Ochrona wzorów przemysłowych w krajach członkowskich Konwencji o Patencie Euroazjatyckim

W dniu 9 września 2019 r. Azerbejdżan, Kirgistan, Armenia, Kazachstan i Rosja podpisały Protokół dotyczący ochrony wzorów przemysłowych w ramach Konwencji o Patencie Euroazjatyckim. Dzięki temu w ramach patentu euroazjatyckiego zgłaszający mogą ubiegać się ochronę nie tylko wynalazków i wzorów użytkowych ale także wzorów przesyłowych.

Po wejściu w życie Protokołu można uzyskać patent euroazjatycki na wzór przemysłowy na terytorium państw członkowskich Konwencji o Patencie Euroazjatyckim, które przystąpiły lub ratyfikowały protokół.

Optimas