Dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i wzorów

Dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i wzorów

W lipcu 2021 można uzyskać dotację na zgłoszenia niektórych praw wyłącznych

Program funkcjonuje w ramach Funduszu dla MŚP „Ideas Powered for Business”.
Dla osób i firm chcących uzyskać prawa wyłączne z rejestracji znaków towarowych lub lub wzorów przemysłowych (krajowych lub unijnych) otwiera się możliwość składania wniosków o zwrot 50% kosztów podstawowych opłat za zgłoszenie. Wnioski należy składać w okresie 1 – 31 lipca 2021 r. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Wnioskodawca ma 30 dni na zgłoszenie znaku lub wzoru oraz wniesienie opłaty. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o zwrot kosztów za pośrednictwem linku podanego w decyzji o przyznaniu dotacji.

O dotację będzie można wnioskować także w okresie od 1-30 września 2021. Dotacje są przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Wniosek można złożyć elektronicznie pod linkiem: Wniosek o dotację

Optimas