Złożenie sprawozdania finansowego do KRS 2018

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO KRS w 2018 r. W 2018 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej „Ust.KRS”) zmieniająca zasady rejestracji sprawozdań finansowych w KRS. Nowelizacja wprowadziła liczne zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego ...

czytaj więcej