Okres ochrony znaku towarowego

Okres ochrony znaku towarowego

Okres ochrony znaku towarowego wynosi standardowo 10 lat i może być przedłużany na kolejne okresy dziesięcioletnie. Taka reguła obowiązuje w większości krajów. Są jednak od niej wyjątki. Przykładowo ochrona znaku towarowego na terenie  Nigerii trwa 7 lat, począwszy od daty rejestracji i może być odnowiona na okres 14 lat. W przypadku znaków o zasięgu globalnym, warto zatem sprawdzić dokładnie przepisy w poszczególnych krajach, aby uniknąć utraty prawa z powodu upływu okresu ochrony.

Optimas