Zmiana opłat sądowych od czynności bankowych

Zmiana opłat sądowych od czynności bankowych

15 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa o zm. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zmieniająca zasady wnoszenia opłat w sprawach z zakresu czynności bankowych określonych w art. 5 ust. 1 i 2 Prawa bankowego. Ograniczenie  opłaty stosunkowej do 1000 zł będzie się stosować wyłącznie do konsumentów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rodzinne. Dotychczas, regulacja dotyczyła także m.in. banków. Zmiana opłat sądowych w praktyce oznacza znaczny wzrost kosztów dochodzenia roszczeń przez banki po 15 kwietnia 2016; opłata sądowa będzie pobierana od banków na normalnych zasadach, tj. będzie stanowić 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

(źródło: Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opubl.: Dz. U. 2016.421 z dn. 31.3.2016)

Optimas